0 Sepet
Sepetinize eklendi
  Sepetinizde {{cart item_count}} ürün var
  Sepetinizde 1 ürün var
  Toplam
  Ödeme Alışverişe Devam Et

  Madde 1. Taraflar

  1.1 Satıcı

  Unvan                               : MİNİGİ E-TİCARET TEKSTİL OYUNCAK SAN. ve TİC. A.Ş.

  Adres                                : 1467.Cad Elektrokent No:2/36 İvogsan Ostim/ANKARA

  Mersis No                        : 062105717830001

  Telefon                             : (0312) 386 32 40

  Fax                                    : (0312) 386 20 10

  Email                                 : info@minigi.com

  Kayıtlı Elektronik Posta : minigieticaret@hs02.kep.tr

  Ürün İade Adresi            : 1467.Cad Elektrokent No:2/36 İvogsan Ostim/ANKARA

  1.2. Alıcı/Müşteri

  Adı Soyadı                       :

  Adres                               :

  Telefon                            :

  Email                                :

  Yukarıda yazılan bilgiler doğrultusunda iş bu sözleşme boyunca MİNİGİ E-TİCARET TEKSTİL OYUNCAK SAN. Ve TİC. A.Ş. satıcı olarak anılacaktır.

  Madde 2. Konu

  İşbu sözleşmenin konusu, alıcının, satıcıya ait www.minigi.com  adlı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede bahsi geçen satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

  Madde 3. Sözleşme Konusu Ürünün Tanımı ve Türü

  İşbu sözleşme konusu ürün/ürünler satıcının www.minigi.com  adlı internet sitesi aracılığıyla satış ve teslimini yaptığı her türlü üründür. Ürünün cinsi ve türü, modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.minigi.com adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, sipariş formunda ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

  Alıcı, satışa konu ürün/ürünlerin temel ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünlerle ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince beyan ve kabul eder. Sipariş gerçekleştiği anda alıcı bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

   

  Madde 4. Sözleşme Konusu Ürün ve Teslim Bilgileri

  Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli ve teslimat bilgileri www.minigi.com  internet sitesi vasıtasıyla oluşturulan sipariş kaydı alınırken verilmiştir. İlgili sipariş formu ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz ekidir.

  Madde 5. Genel Hükümler:

  5.1. Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu sözleşme, alıcı tarafından sipariş onay tarihinde onaylanarak ve elektronik ortamda imzalanarak kabul edilmiştir.

  5.2. Alıcının www.minigi.com adresi vasıtasıyla sipariş vermesi ya da ödeme yapması halinde, işbu sözleşmenin yürürlüğe girdiğini ve işbu sözleşmede belirlenen koşullarla bağlı olduğunu kabul eder.

  5.3. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre reşit sayılmayan kişiler www.minigi.com adlı internet sitesi aracılığı ile alışveriş yapamazlar. Tüketici, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur.

  5.4. Alıcı www.minigi.com  adlı internet sitesi vasıtayla vermiş olduğu siparişteki, sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve teslimat masraflarına ilişkin bilgileri, satıcının tam ticari unvanı, iletişim bilgilerine ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgilere elektronik ortamda yapılan satışlarda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder. Alıcı www.minigi.com adlı internet sitesi vasıtayla vermiş olduğu siparişe konu tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürün/ürünlerin satın alınması için gerekli onayı verdiğini beyan ve kabul eder.

  5.5. Alıcı bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdin evveli hükümleri gereğince, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gerekli siparişi verilen ürün/ürünlere ilişkin özellikleri, ürünlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı, satıcının açık adresi, ticari unvanı ve iletişim bilgileri, ödeme şekli ve teslimat masraflarının yurtdışı adresleri hariç olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde satıcı tarafından karşılanacağını, Alıcının paket yada paketleri www.minigi.com.tr sitesi vasıtasıyla verdiği sipariş adresinden alması gerektiğini, adresin teslimata elverişsiz olması yada bulunamaması sebebiyle iade olması halinde yaşanan gecikmeden satıcının sorumlu olmadığını ve ürün/ürünler tekrar gönderildiğinde kargo bedelinin alıcıya ait olduğunu teyit eder.

  5.6. Satıcı sözleşmeye konu ürün/ürünleri siparişte belirtilen niteliklere uygun, sağlam olarak teslim etmekle yükümlüdür.

  5.7. Siparişler www.minigi.com.tr sitesi üzerinden ödeme yapıldıktan sonra alınmış sayılacak olup, ödeme alıcı tarafından herhangi bir sebeple iptal edildiği yahut gerçekleşmediği takdirde, bildirim yapılmaksızın sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Kişiselleştirilmiş ürünler için herhangi bir sebeple, sipariş bedelinin ödenmemesi halinde alıcı satıcının ilgili sipariş konusu ürün/ürünlerden doğan zararını karşılamakla yükümlüdür.

  5.8. Alıcının kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda www.minigi.com vasıtasıyla seçmiş olduğu ödeme şekli geçerli olup taksitlendirme işlemlerinde ALICI ile kart veya hesap sahibi banka veya finans kuruluşu arasında bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemeleri takip edebilir.

  5.9. Alıcının www.minigi.com internet sitesi üzerinden sipariş verdiği sözleşme konusu ürün/ürünler, 30 günlük süreyi aşmamak üzere sipariş verilen her bir ürün için alıcının sipariş kaydı alınırken vermiş olduğu teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak ve internet sitesinden ön bilgiler içinde açıklanan süre zarfında teslim edilecektir. Bu süre, alıcıya yazılı olarak bildirilmek koşulu ile en fazla 20 gün uzatılabilir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi iş bu sözleşmenin 5.5 maddesi saklı kalmak kaydıyla satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilir. Bu nedenle alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden doğan giderlere alıcı katlanacaktır.

  5.10. Sözleşme konusu ürün/ürünler alıcıdan başka bir kişi, kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

  5.11. Satıcı, sözleşmedeki ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

  5.12. Ürünün/ürünlerin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla 3 gün içinde ürünü/ürünleri satıcıya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye ve diğer sair giderler alıcıya aittir.

  5.13. Satıcı ürün/ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa sözleşme konusu ürün/ürünler satıcı tarafından mücbir sebepler ve/veya nakliye yapılmasını önleyen olağanüstü durumlar ve/veya ürünün stokta bulunmaması, tedarik edilememesi nedeniyle süresi içerisinde alıcıya teslim edemezse ve/veya Tüketici Hakem Heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesi yapılmasına karar verilmiş olması halinde satıcı durumu alıcıya bildirecektir. Alıcı satıcının bu kapsamda hiçbir sorumluluğu olmadığı siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabileceğini beyan eder. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ve ürün/ürünlerin bedellerinin ödenmiş olması halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 10 gün içerisinde kendisine ödenir. Alıcı ilgili iade gerçekleştiğinde kur veya vade farkına katlanmakla yükümlüdür. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişler de ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür alıcı tarafından kabul edilir.)

  5.14. İş bu sözleşmenin 5.13. maddesinde sayılan hallerde ve/veya alıcının kişiselleştirilmiş(özelleştirilmiş) ürünler hariç olmak kaydıyla siparişin iptalini talep etmesi halinde satıcıya ödediği bedel 7 gün içinde aynen iade edilecektir. Alıcının kredi kartı ile ödeme yapmış olması halinde de ürün tutarı aynı süre içinde bankaya iade edilecektir. Alıcı bu tutarın alıcının hesabına yansıtılmasının banka işlemi olduğunu satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu hususta satıcının sorumluluğu bulunamayacağını kabul etmektedir. Tüketicinin ürün/ürünleri kredi kartı ile ve taksitle almışsa, kaç taksitle aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini de o kadar taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.  Kredi kartı ile alınmış ürün/ürünlerin iadesi durumunda satıcı banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. İşyeri yani satıcı bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, satıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Alıcının Havale/EFT ile ödeme yapmış olması halinde iade alıcının belirttiği hesaba (hesabın alıcı kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale/EFT şeklinde yapılacaktır.

  5.15 İnternet sitesi aracılığıyla alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin ayıplı olması halinde, kargo ücreti alıcı tarafından karşılanmak suretiyle ürün/ürünlerin gönderilmesi ile gerekli onarım yaptırılacaktır. Ayıp inceleme işlemleri satın alınan ürün/ürünlerin ayıpları inceleme birimlerince yapılarak karar verilecektir. Ayıp inceleme işlemleri en az 21 iş günü (1 ay) sürmekte olup, ayıp inceleme biriminin yoğunluğuna göre 30 iş gününe kadar uzayabilmektedir. Ayıp inceleme birimlerince verilen kararın akabinde alıcı ile irtibata geçilecek ve ürün/ürünlerin ayıplı olarak kabul edilmesi durumunda alıcı tarafından seçim yapılarak ayıplı ürün ile aynı ürün veya başka bir ürün temin edilecektir. Alıcı tarafından seçilen ürün ile ayıplı ürün arasında fiyat farklılığı bulunması halinde satıcı tarafından ucuz ürünlerde fark iadesi yapılmayacak ve fakat daha pahalı ürün seçilmesi halinde alıcından fiyat farkı talep edilecektir. Alıcı tarafından eksik olarak gönderilen ürün/ürünlerde ayıp inceleme işlemleri yapılmamaktadır. 

  Madde 6. Alıcının Beyan ve Taahhütleri:

  Alıcı, sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim alınmadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3(üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

  Madde 7. Satıcının Beyan ve Taahhütleri

  Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi ya da kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ürünün ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14(on dört) gün içinde iade edilir.

  Madde 8. Sözleşme Konu Ürün/ Ürünlerin Özellikleri

  Ürün/ürünlerin cinsi, türü, miktarı, modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.minigi.com  adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

  Madde 9. Ürün/ürünlerin Peşin Fiyatı

  Ürün/ürünlerin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

  Madde 10. Cayma Hakkı

  Alıcı, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14(on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcıya faks, e-posta veya telefon numarası ile bildirimde bulunulması ve ürünün ambalaj ve içeriğinin hasar görmemiş olması gereklidir. www.minigi.com  adlı internet sitesinde satılan kişiye özel üretim şeklinde oluşturulan ürünlerde ve/veya internet sitesi vasıtasıyla sipariş edilmiş üzerine nakış işleme ya da başka herhangi bir araç vasıtası ile alıcının belirlediği grafik, şekil, ya da yazı ve benzeri desenler işlenmiş ürünler için alıcı tarafından cayma hakkı kullanılamaz.

  Madde 11. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürün/Ürünler

  Aşağıda sayılan ürünler cayma kapsamında iade edilemezler:

  1. Müşterinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan,
  2. Müşteri tarafından mutad kullanımın dışında kullanılan ürünler,
  3. Kişiye özel olarak üretilen, ölçü yapılan (isim ya da ismin baş harfi ya da kişiye özel sembol ve şekil, üzerine nakış işleme ya da başka herhangi bir araç vasıtası ile alıcının belirlediği grafik, şekil, ya da yazı ve benzeri desenler işlenmiş ürünler vs.), kampanyalı ürünler, indirimli ürünler, fırsat ürünleri kesinlikle iade alınamamaktadır.

  Madde 12. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

  Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

  Madde 13. Yetkili Mahkeme

  İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

  Madde 14.Bildirim ve Delil Sözleşmesi

  Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Madde 15. Yürürlük

  15(On beş) maddeden ibaret iş bu sözleşme, taraflarca okunarak, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

  ALICI/MÜŞTERİ       

  SATICI

  MİNİGİ E-TİCARET TEKSTİL OYUNCAK SAN. ve TİC. A.Ş.